زمین شوی صنعتی

زمین شوی صنعتی

طبقه بندی بر اساس حجم مخزن،عرض برس،عرض خشک کنی و راندمان کاری
دارای قابلیت شستشوی زمین و خشک کنی بطور همزمان

زمین شوی صنعتی
جاروی صنعتی

جاروی صنعتی

طبقه بندی بر اساس عرض برس میانی،حجم مخزن و راندمان کاری
دارای قابلیت جمع آوری و مکش آشغال و زباله های حجیم و وزین

جاروی صنعتی
واترجت صنعتی

واترجت صنعتی

طبقه بندی بر اساس قدرت موتور،میزان فشار،درجه حرارت آب خروجی و راندمان کاری
دارای قابلیت شستشو و زدودن آلودگی و جرم های سخت بوسیله فشار قوی آب

واترجت صنعتی
مکنده صنعتی

مکنده صنعتی

طبقه بندی بر اساس قدرت و تعداد موتور،حجم مخزن،سطح مقطع فیلترو راندمان کاری
دارای قابلیت مکش انواع مایعات،جامدات و زباله های حجیم و وزین و نیز جذب گرد وغبار حاصله

مکنده صنعتی
بخار شوی

بخار شوی

طبقه بندی بر اساس حجم مخزن آب و بویلر،فشار بخار خروجی و راندمان کاری
دارای قابلیت جمع آوری گرد و غبار و زباله ها از طریق پاشش بخار و نیز مکش بصورت همزمان

بخار شوی
موکت شوی

موکت شوی

طبقه بندی بر اساس حجم مخزن , عرض شستشوی و راندمان کاری
دارای قابلیت شستشوی و خشک کنی فرش و موکت به صورت همزمان

موکت شوی
پولیشر

پولیشر

پولیشر

پولیشر
ترولی

ترولی

طبقه بندی بر اساس انواع و اقسام نیاز ها\rمنحصر به فر در طراحی پیشتاز در کیفیت و دوام

ترولی